Efektivní kroky pro rozvody plynu

Efektivní kroky pro rozvody plynu

Při plánované stavbě se často lidé rozmýšlejí, zda budou v kuchyni vařit na elektrickém vařiči nebo na plynovém. Pokud je v obci rozvedeno plynové potrubí, proč toho nevyužít? Plynovod vám může dodávat zemním plyn nebo propan butan. Společně se nyní podíváme, jak postupovat, pokud chcete rozvody plynu.

Rozvody plynu a důležité potřeby

K tomu, aby jste mohli začít rozvádět plyn, potřebujete zařídit tyto náležitosti:

 • Zahájit celou stavbu domu
 • Mít sepsaný projekt
 • Skříň a hlavní uzávěr
 • Nakoupit potřebné potrubí, které je uvedené v projektu
 • Mít vybrané plynové spotřebiče
 • Zajistit si profesionální firmu, která rozvody plynu udělá
 • Na závěr je nutné mít revizní kontrolu a pozvat technika

Nejpoužívanější plyny pro dům

Propan-butan

Jako první varianta je vytápění propan-butanem, který je ve zkapalněné podobě. Jde však o nejdražší variantu existující pro teplo v domě. Jeho skladování probíhá v tlakových nádobách. Jeho zásobníky se poté dávají pod povrch země. Můžete je vidět i nad povrchem, ale nejsou moc pěkné a vyskytující se tedy jen v průmyslových částech. Trysky pro propan-butan musejí být jiné, než pro spotřebiče na zemní plyn.

Zemní plyn

Druhou variantou je zemní plyn. Je nejvíce používaný, navíc je bez barvy a nesmrdí. Tento způsob se výborně hodí pro vaření, ohřívání vody a také k topení. Může se využít i v teplárně nebo elektrárně. Některé dopravní společnosti mají zemní plyn pro pohon svých motorových vozidel. Jedná se plyn stlačený tlakem 200 barů a je označován CNG. Zkapalněný plyn má označení LNG.

Složení:

 • Metan
 • Uhlovodíky
 • Příměs interních plynů

Kde začínají rozvody plynu?

Všechny rozvody plynu musí začínat plynoměrem, která je umístěn v normované skříni. Nejčastěji bývá za vstupem plynové přípojky pro váš pozemek. Také tam najdete HUP, neboli hlavní uzávěr plynu a jeho regulátor. Poté postupuje domovním plynovodem až na místo, kde máte své spotřebiče. Velmi důležité je osadit ke každému spotřebiči uzavírací armaturu.

Efektivní kroky pro rozvody plynu

Jak na rozvody plynu?

Vhodné materiály pro rozvody plynu

Velmi vhodným materiál pro rozvody plynu jsou plasty, vnitřní pak ze svařovaných ocelových trubek nebo měděných. Z Holandska se v dnešní době dováží i vícevrstvá plastová potrubí.

Plyn se může vést ve zdi pod omítkou, kdy si předem vysekáte drážky. V minulosti se musel vést jen po povrchu.

Materiál

 • Plastové potrubí
  • Jejich montáž se provádí lisovanými fitinkami.
 • Měď
  • Jednou z možností jak vést plyn, spoje je však potřeba k sobě pájet. Musíte si však velmi pečlivě pohlídat řemeslníka, aby něco nezanedbal. Vedlo by to pouze k nutné opravě a nedostali by jste revizní zprávu a bezpečnosti. Má delší životnost, i když na povrchu koroduje.
 • Ocelové svařované rozvody
  • Tyto rozvody jsou velmi pracné. Navíc hrozí podléhání korozi.
 • Vícevrstvá plastová potrubí
  • Patří mezi levnější řešení a jsou jednodušší na práci. Výhodou tohoto potrubí možnost umístění pod omítku nebo v podlaze. Avšak odkryté části mohou být jen u plynoměru nebo plynových spotřebičů. Proto se ale nehodí do novostaveb nebo rekonstrukcí. Tím, že budou zazděny znamená, že budou chráněny před mechanickým poškozením.
 • Celoplastové s protipožárními pojistkami

Bezpečnost na prvním místě

Aby nedošlo k nějakému smrtelnému zranění, je nutné hlídat nekontrolované úniky. I když jsou tyto případy ojedinělé, stává se tak díky otravě oxidem uhelnatým. Každý spotřebič i všechny rozvody plynu musíte pravidelně kontrolovat. Revizní technik nesmí nic podcenit, ohrozil by tak život všech obyvatel v domě. Na instalaci i na opravy spotřebičů, si proto vždy zavolejte profesionální firmu.

Revizní zpráva

Revizní zpráva musí obsahovat:

 • Popis revidovaného zařízení
 • Možné vady a zjištěné vady
 • Návrhy na odstranění

Úniky plynu a jeho řešení

Nejčastěji dochází k úniku plynu ve starých domov. V minulosti se potrubí připevňovalo šroubovacímu závitovými spoji a těsnilo se konopím.

Naštěstí je dnešní zemní plyn suchý, ne jak svítiplyn, u kterého koudel vyschla a spoj ztrácel svou těsnost.

K řešení tohoto problému vystačí použití speciální emulze Prodoral R61. Ta se pod tlakem několik sfér napouští do systému a všechny špatné spoje utěsní.

Další články zabývající se rozvody:

Kateřina Radová