Jak na podřezání vlhkých zdí

Jak na podřezání vlhkých zdí

Pokud jste v situaci, kdy potřebuje udělat sanaci vlhkých zdí, mějte na paměti, že to není jednoduché. Nejčastěji se volí varianta podřezání a vloží se izolační vrstva. Jde v podstatě o nahrazení nefunkčních hydroizolací. Společně se nyní podíváme na techniky podřezání vlhkých zdí.

Metody na podřezání vlhkých zdí

Vlhké zdivo výrazně škodí stavebním objektům. Společně s vlhkostí se do konstrukce vnáší i vodorozpustné soli, které jsou přítomné v každé zemi okolo domu.

Soli:

  • Dusičnany
  • Chloridy
  • Sírany

Aby jste mohli úspěšně vyřešit problémy s vlhkostí, je nutné předem stanovit příčinu, navrhnout a zrealizovat potřebná sanační opatření a odstranit zásadní problém vzniku. Velmi často se celý postup dělá opačným způsobem a v závěru vše stojí více peněz i úsilí. Vyplatí se tedy zvolit profesionální sanační firmy.

Zaklínkování zdí za pomoci vybourání

Jedná se sice o jednoduchou metodu, ale je velmi pracná a také zdlouhavá. Zaklínkovávají se zdi souběžně s jejím bouráním. To znamená, že se do vybouraných mezer vloží izolace z určitého materiálu. Existuje mnoho materiálů a je potřeba jejich vhodnost konzultovat se stavebníkem.

Ruční podřezání vlhkých zdí

Tato metoda je velice stará. V předem určené spáře mezi cihlami musíte podřezat zeď tesařskou pilou.

Vtloukání plechů

Mezi cihly se mohou také vtloukat vlnité desky neboli nerez plechy. Bohužel se tento postup dá použít jen na některých zdech. K aplikace je zapotřebí mít dostatečný prostor pro stroje.

Jak na podřezání vlhkých zdí

Postupy pro podřezání zdí

Průzkum stavby a sanační opatření

Jako první je potřeba rozhodnout o správném způsobu pro sanaci zdiva. Rozhodnutí se stanoví na základě stavebního průzkumu. Ten vám zjistí, proč dochází ke zvýšení vlhkosti a také, jak je vysoký obsah soli v půdě.

Na základě průzkumů vám odborník doporučí postup pro provedení sanace a následně i potřebná opatření. Při sanacích se řeší i zasolení zdiva a v případě velkého zásahu sanačními stroje, je dobré mít vypracovaný projekt.

Izolace a drenáže

Aby byla sanace kompletní, musí se vzít v potaz i návaznosti. Například na použité hydroizolace, větrací systémy, ale i drenáže. Máte na výběr z klasických izolací nebo rubových injektáží. Jedná se o bezvýkopovou technologii.

Injektáže

Injektáž má za účel hydrofobizovat stavební hmoty, což znamená odpuzovat vodu. Do injektážních vrtů napustíte kapalinu, která vytváří bariéru a voda tak nemá šanci. Tuto metodu můžete použít téměř na všech místech, protože není limitována složením zdiva ani samotnou tloušťkou stěny.

Injektážní kapalina:

  • silany a siloxany
    • Kapalina proniká do vzniklých pórů ve zdivu a udělají vázanou mikrovrstvu, která je vodo-odpudivá

Postup injektáže

Kapalinu vpravíme do vrtů pomocí speciálních čerpadel, samotné vrty si připravíte elektrickou vrtačkou. Každý vrt je nutné předem vyčistit stlačeným vzduchem. Doporučená hloubka vrtu je 50mm, a sklon od 5-30°. Injektáže mohou zkracovat dobu potřebnou pro sanační práce. Pokud je zdivo narušené můžete zvolit dvoustupňovou injektáž.

Opatření nutné pro úspěšnou sanaci

Pokud chcete zamezit zatékání vody do zdí, nesmíte zapomenout na určitá opatření, bez kterých to nejde.

  • Zaústění svodů
  • Odvodnění terénu
  • Opravení instalací
  • Vyčištění komínového tělesa

Sanační a speciální omítky

Tyto speciální sanační omítky se využívají na vysoušení zdiva a aby zabránily výkvětům solí. Omítku je potřeba nanášet do výše jednoho metru. Každá rozpadlá část zdiva musí být vyměněna, vyklínována a opětovně vyspárována.

K upevnění elektrických kabelů není možné využít sádru. Nejlepším řešením je rychlovazný cement. Ke sjednocení starých a sanačních omítek použijte nátěr, který je prodyšný a má nízký difuzní odpor. Do interiéru je nejvhodnější vápenná barva.

Vysoušení a větrání

Na závěr se nesmí zapomenout na důležitý větrání. Při sanačních pracích je potřeba, aby se přebytečná voda někam odpařila. Dobrou pomůckou je realizace sanací v teplejších dnech, nebo využít kondenzační odvhlčovače. Také je možné použít topné těleso a tím pádem i místnosti vysušit. Někdy postačí mít pouze otevřená okna.

Bude se vám také hodit článek o úklidu stavebního materiálu.

Kateřina Radová