Jak na zateplení fasády?

Jak na zateplení fasády?

Nastal konečně čas na zateplení fasády? K tomu potřebujeme vhodně vybrané tepelné izolační desky, různé tmely, penetrace a mnoho dalších doplňků. V našem článku se nyní podíváme na důležitý materiál, postupy a potřebné dokumenty, které doprovází zateplení fasády.

Materiál a dokumenty na zateplení fasády

Každý stavební zásah na domu doprovází řada dokumentů. Některé dokumenty potřebujeme pouze pro sebe a jiné pro stavební úřad.

Dokumenty:

 • Projektová dokumentace
 • Stavební dokumentace
 • Technická dokumentace
 • Tepelné posouzení
 • Statické posouzení

Materiál:

 • Tepelně izolační desky
 • Lepící tmely
 • Armovací tmely
 • Mnoho druhů hmoždinek
 • Omítky
 • Penetrace
 • Příslušenství
  • Do příslušenství zahrnujeme nejrůznější profily. Například rohové a zakládací, dilatační a ukončovací.

Jak připravit podklad pro zatepletní fasády

Pro každou aplikací fasády je nutné předem připravit rovný povrch. Případné nerovnosti lze zajistit za pomoci jádrové omítky. Fasádní desky a zateplovací systémy nejsou vhodné k vyrovnávání nejrůznějších nerovností. Než se přejde k lepení, ověříme si i přídržnost podkladu, bez které se zateplení fasády neobejde.

Postup pro založení

Připravíme si sadu zatloukacích hmoždinek, které nám upevní zakládací systém. K samotnému založení systému budeme potřebovat hliníkové profily neboli soklové lišty. Důležitou součástí pro napojení všech lišt jsou plastové spojky. Pokud vzniknou nějaké nerovnosti na podkladu, vypomůžou nám plastové podložky. První řadu uložíme do připraveného lože vytvořeného z lepícího tmelu. Abychom navázali spojení s armovanou stěrkou, musíme postupovat dle návodu dodavatele a k práci použít vhodné prvky.

Aplikace tmelu na lepení

U většiny lamel a izolačních desek je zapotřebí nanést do desek penetrační tmel, bohatě stačí tenká vrstva. A až poté lepící tmel.To proto, že nejsou vybaveny silikátovým nástřikem. Na každou desku, kterou budeme používat, naneseme lepící tmel po celém obvodu a postupujeme na další tři body na desce. Doporučujeme se přilepit desku alespoň za 40% její plochy. V případě, že chceme použít fasádní lamely FKL, naneseme tmel po celé ploše. Nanášíme za pomoci hladítka, které je ozubené. Při lepení izolace dodržujeme postup lepení zdola nahoru, poté horizontálně a na vazbu.

Rohy a zateplení fasády

Při zateplení fasády musíte myslet na otvory a rohy. V každém rohu by měly vycházet desky tak, aby tvořily písmeno L. Všechny následné spáry, ty horizontální i svislé, tvoříme na vzdálenost nejméně jeden centimetr. Střídavě na vazbu pokládáme desky, když se dostaneme do rohu budovy. Kolem oken a dveří se rohy nebo nadpraží dělájí izolační deskou či lamelou.

Jak na zateplení fasády?

Postupy k zateplení fasády domu

Kotvíme izolační desky

Aby jsme mohli začít kotvit desky, potřebujete projektovou dokumentaci a technologické předpisy nositele systému. S ohledem na tlouštku izolace a podklad, se vybírá i délka kotev. Do délky kotel nezahrnujeme omítku.

Jakmile zatuhne lepící tmel pokročíme k montování hmoždinek. Desky na zatepletní fasády potřebují upevnit hmoždinkami s průměrem 60mm. Tedy ty, které mají podélnou orientaci vláken. Lamely s kolmou orientací využívají k upevnění větší hmoždinky s talířkem. Na jiné desky se používají hmoždinky s roznášecím talířkem, kovové šroubovací nebo hmoždinky se zarážecím trnem.

Aby se nám neprokreslily hmoždinky, použijeme zápustnou montáž.

Jak na povrchovou a zápustnou montáž

Pokud využijeme povrchovou montáž musíme zatlačit talířek do roviny tepelné izolace. Jeho vystoupení nebo přílišné zaražení potrhá izolační desku.

Zápustná montáž hmoždinek se provádí z důvodu omezení vlivu bodových tepelných vazeb. Zapouští se pomocí nástrojů pod povrch a poté se překryje zátkou. Zátky napomáhájí úniku tepla skrz hmoždinky a také brání prokreslování.  

Zatepletní fasády v první vrstvě

Nejprve kontrolujeme nalepené desky a možné mezery doplníme přířezy z tepelné izolace. Nedoporučuje se vyplňovat mezery montážní pěnou nebo jinými tmely. Po důkladné kontrole postoupíme k začišťování detailů. Rohy zakončíme rohovým profilem s integrovanou síťovinou.

Fáze zateplení fasády:

 • Nanášíme vyrovnávací vrstvu v minimální tloušťce 2mm
 • Nanášíme  armovanou vrstvu

Celoplošná armovaná vrstva

Tato vrstva se nanáší ozubeným hladítkem a používá se výztužná síťovina. Pokládáme ji shora a hladítkem vtlačíme to tmelu, který vyhladíme do roviny. Doporučuje se dodržovat přesah pásků jeden centimetr.

Poslední úpravy při zateplení fasády

Na finále použijeme nějakou tenkovrstvou omítku. Nejčastěji vybíráme omítku, která má velikost zrn maximálně 3mm. Před nanesenám omítky napenetrujeme. V dnešní době se dodávají penetrace v podobném odstínu jako je konečná barva omítky. Poté natahujeme samotnou omítku. Aby nebyly vidět nedostatky, měli by ji nanášet odborníci.

Aby jste si svůj dům zateplili kompletně, podívejte se i na naše další články:

Kateřina Radová