Jak postavit dům podle harmonogramu

Jak postavit dům podle harmonogramu

Každý, kdo se rozhodl stavět nový dům, by si měl připravit časový harmonogram prací a mít přehled. V našem článku se podíváme na postup, jak postavit dům a přibližně si uděláme časový plán.

Postupně si projdeme jednotlivé fáze a měsíce při stavbě domu. Každý stavitel si však může vše upravit podle sebe a svých možností. Náš harmonogram je založen na optimálních podmínkách, což by se přál snad každý. Je totiž nutné mít na mysli, že každý dům je jiný a některé činnosti mohou být více náročné. Můžete si dům postavit sami nebo využít stavební firmu.

Jak postavit dům – začátek

Hned první měsíc se na stavbě začíná vytyčením stavby. Tu provádí zodpovědný geodet, se kterým je nutné mít domluveno výškové usazení nové stavby. Po vytyčení se fixuje, například na elektrokiosku.

Dále pak následuje:

 • Zajištění zemních a výkopových prací, které je nutné udělat k založení nového objektu
 • Naprosto nezbytné je provedení ležaté kanalizace pod stavbou a uloží se zemnící pás
 • Vystavení základových pásů a mazaniny, která je vyztužena kari sítěmi
 • Na každou mazaninu se musí položit izolace pro stavbu spodní stavby
  • Odborníci doporučují tuto činnost provádět před víkendem, aby se mohlo plynule pokračovat
 • Důležité je chránit novou izolaci nějakým ochranným nátěrem

Druhý a třetí měsíc stavby

Jakmile zaschne a vyzraje ochranný nátěr, můžete přejít k dalšímu kroku. Tím je vyzdívání svislé konstrukce, to znamená obvodové zdi i vnitřní. Až se vyzdí celé přízemí, následuje stavba stropních konstrukcí. Na výběr je z mnoha možností, například skládané stropy, monolitické a další. Ve druhém měsíce zbývá hodně času, takže záleží jen na vás, jakou konstrukci si vyberete.

Dalším krokem by měla být kontrola kanalizace a jejího vyústění. Pokud najdete škody nebo bude potřeba něco dodělat, je ten správný čas.

Ve třetím měsíci proveďte vyzdívání svislých konstrukcí v patře a zakončete pozednicovým věncem. Můžete se poté vrhnout na příčky. Po těchto činnostech je dobré kontaktovat ověřeného dodavatele oken a zaměřit si okenní otvory. Samozřejmě k tomu patří i dokoupení všech prvků. Počítejte s dodáním od čtyr do šesti týdnů.

Další dva měsíce

Čtvrtý a pátý měsíc je ve znamení zastřešení celého objektu. Jde o velmi důležitý bod v harmonogramu stavby.

 • Provede se konstrukce krovu i plášť střechy
  • Oplechování, zvolená krytina a další potřebné podstřešní fólie
 • Dodavatel doveze hotová okna a dveře a je potřeba je správně nainstalovat do připravených otvorů
 • Dokončí se komínové těleso i další nadstřešní části
 • Je potřeba dodělat všechny příčky i dozdívky, které jsou v patře
 • Současně se střechou se pusťte do klempířských prvků
 • Balkon nebo terasu vybavíme alespoň parozábranou

Následující měsíc

Pokud se vše časově stíhá, můžete pozvat instalatéry. Zde si budeme vybírat opravdu zkušené osoby, které provedou označení všech tras výseků.

 • Dále jsou na řadě veškeré šachty a přípojky, a díky zajištěným instalatérům se můžete pustit do provedení venkovních rozvody
 • Bude následovat zasypávání a obsypávání objektu
 • Jelikož vzniká mnoho stavební suti, je nejlepší čas na jeho odvoz a větší úklid
 • Veškeré zásypy nezapomeňte udělat pořádně a řádně je i hutněte, na nich pak vzniknou zpevněné plochy
 • Na stavbu by měli nastoupit odborníci na elektřinu a topení
 • Na střeše můžete osadit i okna, dokončíte tím práce na střeše
Jak postavit dům podle harmonogramu

Časový plán prací na stavbě domu

Jak postavit dům – měsíc šestý a sedmý

Určitě máte tipy, jak postavit dům a postupovat. V šestém měsíci se již dokončují všechny instalační činnosti a na řadu přicházejí kvalitní zedníci a začínají s vnitřními omítkami.

Sedmý měsíc:

 • Dokončení omítek
 • Výstavba sádrokartonových konstrukcí a tepelné izolace pod střechou
 • Jakmile dokončíte izolování střešních prostorů, plynule přejděte na kročejovou a tepelnou izolaci podlah
 • Podlahy se poté zalijí například anhydritem nebo jiným zvoleným materiálem
 • Zbyde-li čas, je možné začít s obezdívkou van

Jelikož začíná váš dům vypadat jako téměř hotový, je nutné dopřát prostoru dostatek čerstvého vzduchu, a nejen v této době. Doporučuje se větrat v pravidelných intervalech a to i v zimě. Větrání pomáhá vašemu domu, aby se efektivně a dobře zbavit nepotřebné vlhkosti. Odborníci nedoporučují použít odvlhčovače, jelikož by mohlo docházet ke tvorbě smršťovacích trhlin.

Poslední čtyři měsíce výstavby

Ke stavbě domu je dobré zvolit dobré roční období, aby mohla stavba jít podle plánů a nic se zbytečně neprodlužovalo.

 • Dobré počasí je vhodné pro stavbu lešení a tvorbu fasády
 • V domě se mohou dělat obklady
 • Dokončují se rozvody
 • Je možné realizovat vybraný plot pro svůj celé objekt

Devátý měsíc

 • Dokončení fasády i s klempířskými prvky
 • Můžete se pustit do pokládání dlažby, tvorby zábradlí, plotů, branek, teras a dalších

Desátý měsíc

 • Objednávání dveří a zárubní
 • Dokončení všech potřebných činností k funkci kotelny
 • Na řadu přijdou veškeré malby a nátěry
 • Venku je možné zpevňovat plochy

Jedenáctý měsíc

 • Doladí se kompletace, schodiště, pokládají se podlahové krytiny

Důležitou činností na závěr je pořádné větrání, a hlavně úklid. Poté se můžete pustit do nákupu nábydku a dekorací.

Kateřina Radová