Jak si bezpečně opravit komín?

Jak si bezpečně opravit komín?

V minulosti se stavěly komíny jako součást nosných stěn z pálených cihel. V dnešní době již nesplňují bezpečnostní požadavky – požární. Mnoho lidí má komíny jako ozdobu, ale také jsou často využívány k topení. Jejich vývod končí na střeše. Společně se podíváme, jak si bezpečně opravit takový komín.

Moderní komín a komínové systémy

Dnešní systémy nabízí využití jakéhokoliv druhu paliv i spotřebičů. Každý majitel starého komínu by se měl rozmyslet, zda je pro něj lepší investovat do výstavby nového komínu, nebo se vrhnout na opravu toho stávajícího. K novému komínu  můžeme využít starou šachtu pro vedení. Pouze se odbourá přední strana, vloží nový systém a zpětně zazdí. Aby jste se však mohli ke komínu na střechu dostat, musíte myslet i na schodiště v domě, nebo půdní schody.

Jak opravit komín?

Opravovat komín je složitější ve městech, protože je často zakázáno topit tuhým palivem. Komín, který již nebude sloužit, stačí opravit pouze esteticky nebo jen tak, aby splňoval bezpečnost a neohrožoval kolemjdoucí tím, že budou padat cihly nebo omítka. Nevyužitý komín je vynikajícím řešením pro odvětrávání vydýchaného vzduchu z domu, nebo k čerpání čerstvého vzduchu.

Nejčastější poruchy

Ani komínům se nevyhýbají poruchy. Musí čelit povětrnostním podmínkám a dalším rozmarům počasí. Například mráz, sluneční záření nebo déšť a sníh. Na druhou stranu z vnitřní strany neustálému působení spalin. Musíme počítat i s kvalitou odvedené práce a materiálu, který jsme při výstavbě samotného komínu a použili.

Poruchy:

  • Rozpadání nadstřešní části
    • Rozpad konstrukce
    • Rozpad stavební hmoty
  • Koroze oplechování
  • Rozpad těsnění
  • Tvorba dehtových skvrn

Komínová hlava

Pokud se rozhodnete opravit komín, začína se demontováním poškozeného zdiva. Postupuje oškrabáním staré omítky a následuje vyzdění chybějící části komína. Aby se nám nepoškozovalo zdivo, vybetonovujeme komínovou hlavu. Tu pořádně vyztužíme za pomoci trmínků z oceli. V případě osazování nové komínové hlavy, použijeme lícování se zdivem. Bez toho by jsem neměli potřebný tah komína. Celý komín omítneme novou omítkou a povrch natřeme ochranným nátěrem. Na komín lze umístit komínová stříška, který výrazně pomáhá v zatékání srážek. Jelikož je komín usazen na střeše, bude nutné sejmout některé tašky, nebo oplechování a zjistit i poškození pod úrovní krytiny.

Jak si bezpečně opravit komín?

Postup na opravu komínu

Komín a těsnění

Pokud nemáme kvalitně a dobře utěsněný komín, vzniká nám problém s tahem a vzniklé spaliny ohrožují okolí. Představují především velké požární riziko. Komín můžeme utěsnit tím, že jej opakovaně omítneme. K omítnutí se používá vápeno-cementová malta s plastifikátory. Někdo používá také vyztužení z maltonosného pletiva. K tomu potřebuje odstranit všechnu starou omítku a vyškrábat spáry.

Jak na promáčení pláště

Ke komínům patří i nevýhoda promáčení fenolem a dehtem, díky kterém vznikají skvrny a jsou těžko odstranitelné. Nejdůležitější věcí je zjištění příčiny a její odstranění. Velmi často se tak stává, pokud zvolíme špatný postup při topení. Například vytápění mokrým a nekvalitním dřevem. Dehtu se nejspíš nezbavíme, protože je již nasáklé zdivo. Můžeme se však pokusit oddělit omítky komína od zdiva za použití vrstvy laku. Tento lak při zasychání posypeme pískem a zlepšíme si tak celkovou přilnavost omítky. Před tímto krokem je nutné oškrábat omítky i spáry. Odborníci doporučují obložit celý komín nehořlavým obkladem.

Usazeniny v komíně

Mnoho komínů nedovoluje přístup kominickým nástrojům a proto se obtížně udržují v čistotě. Řešením pro čistění je frézování nebo vypálení komína. Na čištění komína se doporučuje využít služeb profesionála. Kominík sám usoudí, který postup bude pro vás ten nejbezpečnější a v případě přistoupení k vypalování, oznámí termín příslušným úřadům.

Téměř všechny usazeniny, nebo-li saze, vznikají spalováním nevhodných surovin. Jedná se například o mokré dřevo, nebo moc suché. Suchému dřevu je potřeba dopřát přívod vzduchu. Měli by jsme si dávat pozor na způsob, kterým zatápíme i co používáme za palivo. Nikdy nespalujte plasty, boty, textil nebo jiné nevhodné materiály.

Kateřina Radová