Jaké máme stropní konstrukce?

Jaké máme stropní konstrukce?

Pomocí stropních konstrukcí docílíte přenášení váhy na nosné stěny a ušetříte mnoho místa. Společně se nyní podíváme na to, jaké máme stropní konstrukce a kterou konstrukci si pro svůj dům zvolit. Každá konstrukce má svoje výhody a nevýhody.

Stropní konstrukce a typy

Stropní konstrukce mají několik možných podob. Dělíme je na:

 • Klenbové
 • Dřevěné
 • Ocelové
 • Keramické
 • Železo-betonové

Klenbové stropní konstrukce

Klenbové stropy mají obrovskou nosnost. Mezi největší nevýhody patří její pracnost a v dnešní době není ani moc praktická, používají se pro zastřešení prostor s velkými rozpory. Můžeme je najít především v rekonstrukcích a při adaptacích. V minulosti patřily k nejpoužívanějším konstrukcím, jejich historie sahá až do starověku.

Nejznámější klenby:

 • Klášterní
 • Valené
 • Zrcadlové
 • Neckovité
 • České
 • Pruské
 • Křížové
 • Lunetové
 • Nepravé

Postup pro stavbu

V dávných dobách se tyto klenby vyzdívaly z kamenů a cihel. Lišil se pouze způsob, který odpovídal době vzniku a také lokalitě. Výsledný tvar se bednil z fošen. Jakmile vše zaschlo, zedníci odstranili bednící konstrukci. Jiný způsob bylo šalování. Znamená to, že se podbednily jen žebra klenby a zbytek se vyzdíval z ruky. Může se vám hodit i článek o omítání.

Napojování klenby probíhá klenební patkou. Patky mohou být zapuštěné nebo vykonzolované. Místo, kde jsou patky je staticky velmi důležité a neměl by se zde provádět velký zásah.

Dřevěné konstrukce

Dřevěné konstrukce mají velmi dobrou únosnost. Při výrobě nevzniká mokrý proces, tak jak u betonových konstrukcí. Narozdíl od klenbové konstrukce jsou méně prostorově náročné a jsou výrazně lehčí. Materiál se snadno opracovává a mezi jeho další dobré vlastnosti patří zvuková izolace a udržování tepla.

Typy stropů

 • Povalové
 • Trámové
 • Fošnové

Strop z fošen

Tvoří se povalovými trámy s třemi hraněnými hranami. Upevňují se co nejvíce to jde a spojí se ocelovými skobami nebo klíny. Po této aplikace vytvoří trámy souvislou desku. Trámy uložte vždy tak, aby měly minimální délku samotného uložení 80 mm. Jakmile se uloží, vysypejte je hlínou a pískem.

Trámový strop

Tento strop se tvoří stropnicemi neboli stropními trámy. Trámy se zapouští do zdiva aspoň 15 cm. Každý konec trámu náležitě ochraňte. Poté je položte na dřevěný polštář nebo pruh asfaltového pásu. Aby byla zajištěna správná tuhost konstrukčního systému, propojují se jednotlivé trámy kleštinami. Často jsou viděny v domech z 19.a 20 století.

Povalový strop

Moderní konstrukční systém. Jsou výborné z důvodu potřeby menšího množství materiálu. Proti naklápění jsou zabezpečený vzpěry. Hrany všech fošen musejí být obité prkny.

Jaké máme stropní konstrukce?

Typy stropních konstrukcích

Stropní konstrukce z ocelových nosníků

Jako základ tohoto stropu je ocelový nosník. Má tvar písmene I a svou váhu přenáší na nosné zdi. Hodí do různě velkých místností. Mezi nosníky se může nakombinovat beton, keramika nebo ocel. Velmi často se používá především u rekonstrukcí.  

Stropní konstrukce keramické

V novostavbách se v dnešní době hojně přistupuje ke keramickým konstrukcím. Velmi snadno se realizuje, jsou lehce variabilní a velkou výhodou je hmotnost a únosnost. Mezi hlavní části, které konstrukci nesou, je železobeton.

Železobetonové konstrukce

Tento strop je vytvořen z ocelové výztuže a betonu. Realizace železobetonového stropu je komplikovanější a také výrazně pracnější, než u jiných stropů. Nejlepším řešením je vše konzultovat se statikem a celou konstrukci udělat podle platných norem a konstrukčních zásad.

Rozdělení betonových konstrukcí

Tyto konstrukce můžete rozdělit na typy ze dvou hledisek.

Prvním hlediskem je technologické

 • Monolitické
  • Velice variabilní. Jednoduše se dají vytvořit různé tvary. Má maximální únosnost, vetknutí do vertikální konstrukce zaručuje obrovskou stabilitu. Vetknutí může být obousměrné nebo jednosměrné.
 • Prefabrikované
  • Velice rychlé a snadné montování. Dokonale ušetří množství stavebního materiálu a bednění. Tento způsob stropů má okamžitou nosnost. Narozdíl od monolitických, je omezena výrobním modulem a není tak variabilní. Prefabrikované stropy můžete rozdělit na panelové a deskové.
 • Prefa-monolitické
  • Používá se nejvíce u rodinných domů. Jde o kombinaci železa,keramiky a betonu. Je lehký a má dobré statické vlastnosti. Pokud je dobře vyroben, nabízí tepelnou a zvukově-izolační vlastnost.

Druhé hledisko je konstrukční

 • Deskové
 • Trámové

 

Kateřina Radová