Nejčastější závady na stavbách

Nejčastější závady na stavbách

Na každém domě či bytě, lze najít nějaké chyby a závady. Mnoho z nich však můžete nechat lehce odstranit při předávání díla. Ty závažnější se objeví po delší době a bohužel často až po uplynutí záruční doby. Společně se nyní podíváme na ty nejčastější závady na stavbách a jejich případná řešení.

Závady na stavbách a náprava

Pokud nastanete situace, kdy se objeví závažné závady na stavbách, bývá jejich náprava finančně náročnější a složitější. Nejlépe se vyvarujete těmto překvapením, když si opravdu pečlivě připravíte projekt a zaměříte se na výběr správného materiálu i také na profesionalitu firem, které budou na vašem domě pracovat.

Tato příprava je důležitá, aby se vám bydlení v dalších letech zúročilo. Nedělejte tedy náhlá rozhodnutí a pokuste se vyhnout těm, které vám na první pohled ušetří peníze.

Kvalitní práce je základ

Rizika závad, vám pomůže eliminovat kvalitní, průzkumná a projekční práce.

Jde například o tyto rizika:

 • Sedání základnové půdy
 • Změna teploty
 • Vlhkost
 • Špatné tepelné vlastnosti

Závady můžete rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou konstrukční vady, způsobené chybně zvoleným materiálem. Druhou skupinou je nedodržení technologie provádění.

Příčiny závad a poruch

 • Neznalost
 • Šetření úspor

Neznalost – v projektové dokumentaci nejsou přesně uvedeny potřebné materiály a stavebník tedy dává na svůj selský rozum. Často tak nakoupí levnější varianty stavebních materiálů a nedokoupí důležité komponenty, což vede k nežádoucím chybám a mohou být i nebezpečné.

Šetření úspor – nakupovaní neznačkových produktů, například u omítek je nutné vědět, na jaké povrchy jej chcete a které jsou vlastně vhodné.

Je opravdu důležité dodržet technologickou kázeň po celou dobu příprav, zpracovávání i aplikování.

Nejčastější závady na stavbách

Závady a jejich řešení

Nejčastější závady na stavbách

Vlhkost

Jedná se o nejčastější závadu, kterou najdete jak ve starých domech, tak i v nových či renovovaných.

Vlhkost způsobuje:

 • Snížení tepelně-izolačních vlastností stěn
 • Narušování struktury zdiva a také statiky
 • Tvorbu plísně
 • Tvorbu map
 • Vzdouvání omítek
 • Výkvěty solí

Závady na stavbách a řešení vlhkosti

Jednou možností je přistoupi k sanaci vlhkého zdiva neboli podřezání zdí. Sanace se provádí několik způsoby. O vhodném způsobu by měl rozhodnout profesionál. Můžete mít dům podřezaný mechanickou metodou, chemickou injektací, neinvazivní metodou a doplnění všeho sanační omítkou. Mechanickou metodou se řeší vlhkost způsobená tlakovou spodní vodou nebo vzlínající zemní vlhkost. Injektáž je dokonalé řešení k vertikální izolaci spodní stavby. Sanační omítky jsou doplňkem, který zabezpečí průvzdušnost a minimalizuje nasakování zdiva.

Typy vlhkostí:

 • Srážková voda – vznikají problémy především u špatných parapetů nebo při poškozených izolacích střechy
 • Kondenzační vlhkost – objevuje se po obvodu konstrukcí v místech, kde jsou tepelné mosty. Také k ní může dojít, pokud se málo větrá.
 • Technické poruchy – někdy se může stát, že je špatně provedena kanalizace a voda.
 • Zbytková stavební vlhkost – rychle postavená stavba a nastěhování s topením. Zde pomůže dokonalé vyvětrat, vysušit nebo odvlhčit vzduch.

Chlad

Chlad je dalším nejčastějším problémem, který následuje vlhkost. Pokud budete ignorovat vlhkost, zcela jistě pocítíte chlad. V celé budově se totiž sníží izolační schopnosti obvodových stěn. Izolace se narušuje vlhkostí, kdy nebylo správně provedeno zateplení. Také mohla být poškožena hydroizolace například hřebíkem nebo kotvou.

Ke vzniku chladu dochází i při nedostatečné tloušťce tepelné izolace – nejčastěji polystyren. Musí se dávat pozor na jeho vlastnosti. Odborníci doporučují používat ty, které jsou paropropustné. Zateplení musí být provedeno kompaktně a izolace by měla být uzavřena ze všech stran. V každé případě je vhodné doma větrat každý den alespoň patnáct minut.

Vzduchotěsnost

U konceptů pasivních budov je důležitá i vzduchotěsnost. Jeli její hodnota příliš vysoká, je nutné zařídit dostatečné větrání celé budovy. Navíc samotná výměna vzduchu napomáhá k lepšímu hygienickému prostředí.

Pasivní stavby mají výhodu, že se o vzduchotěsnost postarají omítky a zdivo. Jediné kritické místo je střecha. Tu je však možné vybavit izolační fólií.

Montované stavby mají fólie i ve svých stěnách. Chrání tak domy před větrem a snízí spotřebu energie až o 20%.

Kateřina Radová