Správný postup pro zdění obvodů

Správný postup pro zdění obvodů

Po dokončení stavení spodní části domu, je čas na další fázi, kterou jsou obvody a jejich zdění. Každý stěna má za úkol utvářet tvar domu, jeho celkový vzhled a hlavně dům nést. Společně se nyní podíváme na postup pro zdění obvodů tak, aby byly provedeny kvalitně a vzniklo pro vás příjemné domácí prostředí.

Před začátkem zdění obvodů

Dříve než pustíte do zdění obvodů, je dobré zkontrolovat hydroizolaci. Velmi důležitá je kontrola první vrstvy, na které budou stavěny další.

Všechny vrstvy se kontrolují v těchto místech:

 • Osazení rohových tvárnic
 • Vodorovnost stěn
 • Svislost stěn
 • Poloha okenních otvorů
 • Polohy dveří
 • Ostění
 • Překlady
 • Vazby
 • Vzájemná kolmost stěn

Zdění obvodů a materiál

V minulých dobách se nejčastěji využívaly cihly plné pálené. Má označení CPP. Vyrábí se z cihlářské hlíny a různých příměsí. Najdete mnoho tvarů i velikostí, ale klasická cihla má rozměry 290-140-65 m.

V dnešní době se přistupuje na ekonomičtější a ne tak zdlouhavé zdění, které má lepší technické vlastnosti. Používají se keramické tvárnice nebo pórobetonové. Klasické cihly se však nadále využívají pro obezdívání, dozdívání, klenby a jiné.

Další zdící způsoby:

 • Ztracené bednění
 • Železobetonové panely
 • Betonové tvárnice

Tvárnice nabízení ucelené systémy, do kterých není třeba zasekávat nebo je řezat. Navíc jsou rozměrově větší a tím pádem, se rychleji staví zdi. Postupem času se zdokonalila jejich tepelně-technická vlastnost i zvuková neprůzvučnost.

Způsoby zdění obvodů

Mokrý způsob

Jde o nejpoužívanější metodu zdění obvodů. Jako první je nutné promaltovat styčné a ložné spáry. Na potřebné promaltování je potřeba malta, která má předem určené složení. Promaltování se provádí zednickou lžící nebo válcem. Každou nosnou stěnu můžete zatížit až po uplynutí technologické pauzy. To znamená, jakmile vyzraje a zaschne. Doporučená teplota pro zdění tímto způsobem je maximálně +5 °C.

Suchý způsob

Tento způsob se provádí u broušených tvárnic. Pomocí zdící pistole nanesete zdící pěnu, nejlépe ve třech pásech. Velkou výhodou suchého způsobu je rychlost a úspora práce, silná lepivost pěny a možnost zdít až do -5 °C. Každý zeď je okamžitě únosná.

Správný postup pro zdění obvodů

Metody zdění obvodů

Vlastnosti cihel a tvárnic

Každá vlastnost, ať už dobrá nebo špatná, je důležitá pro správný výběr zdícího materiálu

 • Tepelně technické vlastnosti zdiva
  • Akumulace tepla, tepelná vodivost, postupy tepla a další
 • Akustické vlastnosti zdiva
  • Přenos kročejového hluku, neprůzvučnost
 • Mechanické vlastnosti zdiva
  • Tlak, změny tvaru, deformace, hmotnost, smršťování

Důležité požadavky

K tomu, aby stěny vyhovovali předepsaným normám, musí se dodržovat pokyny, které udává výrobce. Výrobce určuje podmínky, kdy se může zdít, jakým způsobem a dodává i seznam nejčastějších chyb a nedostatků, které mohou nastat.

Klimatické podmínky, které jsou vhodné  pro zdění obvodů jsou nad 5 °C. Zdíte-li mokrým způsobem tak do -5°C. Pokud bude pršet nebo bude horko a vítr, musíte konstrukci zabezpečit proti vysoušení.

Zdít by se mělo pouze na čistý, suchý a rovný podklad. Ten musíte předem zkontrolovat.

Další požadavky:

 • Dodržování správné tloušťky spár
 • Každá tvárnice musí být v rovině
 • Zdivo je nutné provázat
 • Kontrolovat každý materiál – typ a kvalita

Postupy zdění

Jako první je nutná předkontrola hydroizolace na podkladové betonové desce. Musí splňovat přesah okrajů o 150 mm.

Rohy se zjišťují pomocí napnutého špagátu nebo teodolitu.

Příprava latí s čárkami po 2,5 cm. Budou vám pak pomáhat výšku úrovní každé vrstvy.

Nastavení vyrovnávacích souprav, které určí dokonalou rovinu zakládajících tvárnic.

Křídou si vyznačte polohy pro dveře.

Zdění obvodů začněte vždy v rohu rohovými tvárnicemi.

Pro každou vrstvu si překontrolujte konzistenci malty.

Vodováha vám pomůže při srovnávání příčných i podélných vodorovností.Nerovnosti lze upravit či odstranit gumovou paličkou.

Tvárnice nevtlačujte příliš do malty. Rozdíly ve výšce mají být kolem jednoho milimetru.

Po několika vrstvách si stěnu kontrolujte hadicovou vodováhou a olovnicí.

Jakmile dojdete do úrovně parapetu, vyznačte si okenní otvory. Zděte jen tak vysoko, kam dosáhnete. Poté si postavte lešení.

 

Kateřina Radová