Výběr střechy pro váš dům

Výběr střechy pro váš dům

V dnešní době je na trhu velké množství střech. Pokud se rozhodujete, které typ střechy vybrat, dejte se pozor na funkční, ekonomické i estetické hledisko. Společně se nyní podíváme na správný výběr střechy přímo pro váš dům.

Protože se pod každou střechou najde prostor, který můžete využívat, napsali jsme pro vás článek o zatepletí půdního prostoru. K tomuto článeku se váže i výběr půdního schodiště.  A neopomněli jsme ani využití solárních panelů na střeše.

Ploché střechy

Plochá střecha je ta, která nedosáhne sklonu víc jak 10°. Výběr střechy tohoto typu je finančně nenáročný, protože se nemusí investovat do konstrukce krovu. Díky menší ploše nabízí plochá střecha velkou výhodu při izolaci. Tento typ střechy je možné vidět především na starších domech, kde nejsou spádové vrstvy. Na střechách se tvořily kaluže a povrch se tak velmi často ničil. V dnešní době se ve městech mění ploché střechy za zelené střechy. V případě starých střech se řešil nejčastější problém se zatékáním a různými netěsnostmi. Stávalo se tak, kvůli nevhodnému materiálu pro utěsnění střechy a nedostatečnému spádování nebo jiným závadám.

Šikmé střechy

Šikmá střecha je nejpoužívanějším řešením pro zastřešení domů. Jejich sklon bývá od od 10° do 55°. Na střechy také patří vhodně zvolený komín – zde najdete postup na jeho opravy.

Na trhu je několik variant:

 • Sedlová střecha
  • Nejjednodušší pro stavbu, dvě proti sobě nakloněné roviny
 • Valbový typ
  • Stejně jako sedlová středa je tvořena ze dvou rovin a je ukončena zkosením, avšak technicky složitější
 • Pultová střecha
  • Často zaměňována s plochou střechou, ale tato má větší sklon
 • Stanová střecha
  • Má tvar jehlanu, vždy se sbíhají strany v jednom bodě
 • Mansardová střecha
  • U této střechy je šikmina zalomená, finančně náročná na stavbu

Mezi výhody šikmých střech patří větší odolnost proti povětrnostním podmínkám. Nevýhodou jsou finanční náklady na vytvoření projektu a instalaci krovu.

Výběr střechy a její nosné konstrukce

Základem pro nosné konstrukce plochých střech,  jsou prefabrikované prvky z betonu, ocelové profilové desky, dřevěné prvky a keramické nosníky. Ploché střechy musejí bý tepelně zaizolované.

Pro šikmé střechy se nejvíce používá dřevo. Samotné dřevo musí být kvalitní a dobře vysušené. Velice důležitou součástí je ochrana proti škůdcům, houbám a různým mikroorganismům

Také je možné využít krovy z ocelového konstrukčního systému nebo pórobetonové prvky.

Typy krytin

I když by jste chtěli zvolit střechu podle svého výběru, je důležité vědět možnosti vašeho domu. Například jeho základy i z čeho jsou obvodové zdi. Podle těchto parametrů vypočítáte, jak velkou hmotnost může váš dům nést.
Typy:

 • Pálená a betonová krytina
 • Asfaltové a vláknocementové krytiny
 • Plechová střecha

Pálená a betonová krytina

Pálená střešní krytina

Krytina s tradicí. Vyrábí se z jílu, hlíny, přísad a vody.Využívá se na střechy se sklonem více jak 16°. Je velice odolná, mrazuvzdorná, ohnivzdorná, nehořlavá a odolává i velkým nepřízním počasí. Tato střecha má dlouhou životnost.

Betonové střešní krytiny

Vyrábí se z pigmentů oxidu železa, křemičitého písku, portlandského cementu a vody. Použitím těchto materiálů získává krytina nehořlavost, rozměrovou stálost a nasákavost. Pevnost betonové krytiny je o mnoho procent vyšší než u jiných. Používá se pro střechy nad 12° sklon.

Výběr střechy pro váš dům

Střechy a krytiny

Asfaltové a vláknocementové krytiny

V dnešní moderní době se dostává do popředí asfalt. Není moc těžký a dobře se tvaruje. Nejčastěji se používá na členité střechy a při rekonstrukcích. Největší výhodou této krytiny je, že ji nenapadají žádné lišejníky či mechy.
Vláknocementová krytina je vyrobena z buničiny, umělých vláken, cementu a přísad. Hodí se na každou šikmou střechu. Má vysokou životnost a je odolná vůči otěru.

Plechová střecha

Zhotovují se z hliníku, mědi nebo zinku a oceli. Plechová střecha jde instalovat na novostavby ale i staré domy. Je velmi lehká a velkým pozitivem jsou její povrchové úpravy, které mají podíl na odolnosti.

Výběr střechy a krytiny

Pokud chcete, aby střecha na vašem domě byla ochranou a přitom i korunou, musíte ji chránit před vnějšími vlivy. Je nutné si uvědomit, že střecha je nejvíce namáhanou částí s ohledem na počasí.

Důležitá kritéria:

 • Únosnost krytiny
 • Odolnost proti ohni, hluku, mrazu, vodě
 • Barvy
 • Tvar tašek
 • Cena za krytinu

Výběr střechy a příslušenství

Každá firma, která vyrábí i montuje střechy, nabízí doplňky:

 • Pro větrání hřebene a nároží
 • Pro ukončení hřebene
 • Pro přichycení hřebenáče
 • Pro uchycení tašek
 • Pro vytvoření okapového systému, úžlabí
 • Pro prostupy
 • Pro prosvětlení
 • Pro ochranu proti sněhu a větru
 • Pro hydroizolaci, odvod páry
 • pro bezpečný pohyb na střeše

Kateřina Radová